Members - Search results (7)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,Wydział Sztuki Pedagogical University of Krakow, Faculty of Art
Country: Poland
City: Kraków
Website: http://ws.up.krakow.pl/
Membertype: Full Member

Read more »
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in Katowice
Country: Poland
City: Katowice
Website: http://asp.katowice.pl/en
Membertype: Full Member

Read more »
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Wydział Sztuki Nowych Mediów Polish-Japanese Academy of Information Technology, Faculty of New Media Arts
Country: Poland
City: Warsaw
Website: http://www.pja.edu.pl/en/new-media-arts/bachelor/general-information
Membertype: Full Member

Read more »
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw
Country: Poland
City: Wroclaw
Website: http://www.asp.wroc.pl
Membertype: Full Member

Read more »
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Institute of Arts Of The State Higher Vocational School in Tarnow
Country: Poland
City: Tarnów
Website: http://pwsztar.edu.pl
Membertype: Full Member

Read more »
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu University of Arts in Poznan
Country: Poland
City: Poznan
Website: http://uap.edu.pl/
Membertype: Full Member

Read more »
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Academy of Fine Arts in Warsaw
Country: Poland
City: Warsaw
Website: http://asp.waw.pl/
Membertype: Full Member

Read more »
Search members
Browse on alphabet


Address:
Stichting A Lab
Lab 105
Overhoeksplein 2
1031KS Amsterdam
The NetherlandsPhone nr. +31(0)20 330 1116
Email: info@elia-artschools.org

Office hours:
Monday - Friday from 09.00 - 17.30Privacy Policy
supporting members
Site by Gopublic