Members - Search results (7)

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Faculty of Art and Design at J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem
Country: Czech Republic
City: Ústí nad Labem
Website: http://fud.ujep.cz/en/
Membertype: Full Member

Read more »
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ladislav Sutnar Faculty of Design and Arts
Country: Czech Republic
City: Plzeň
Website: http://fdu.zcu.cz/en
Membertype: Full Member

Read more »
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlin
Country: Czech Republic
City: Zlin
Website: http://www.utb.cz/
Membertype: Full Member

Read more »
Akademie múzických umění v Praze Academy of Performing Arts in Prague
Country: Czech Republic
City: Prague
Website: http://www.amu.cz/
Membertype: Full Member

Read more »
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění Brno University of Technology, Faculty of Fine Arts
Country: Czech Republic
City: Brno
Website: http://www.ffa.vutbr.cz/
Membertype: Full Member

Read more »
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Janacek Academy of Music and Performing Arts
Country: Czech Republic
City: Brno
Website: http://www.jamu.cz/
Membertype: Full Member

Read more »
Akademie Vytvarnych Umení v Praze Academy of Fine Arts in Prague
Country: Czech Republic
City: Prague
Website: http://www.avu.cz/
Membertype: Full Member

Read more »
Search members
Browse on alphabet


Address:
Stichting A Lab
Lab 105
Overhoeksplein 2
1031KS Amsterdam
The NetherlandsPhone nr. +31(0)20 330 1116
Email: info@elia-artschools.org

Office hours:
Monday - Friday from 09.00 - 17.30Privacy Policy
supporting members
Site by Gopublic